De RegenboogVredesDans

 

Tijdens deze dans, waarvoor in een visioen in 2016 de datum van 30 april 2019 in Nederland is doorgegeven,

maken wij op diepere wijze contact met de Oerdans van de Europese voorouders, die hun leven leefden

in volledig samen-Zijn met de elementen en de Wezens uit alle lagen op én in Moeder Aarde.

Het leven zoals zij het kenden had zijn beginsel in de Levensboom, de Yggdrasil, wat Oer Noors is.

Deze levensboom is als de Axis Mundi, de as van de wereld, en het begin van alle Creatie.

Het is de verbinding tussen het hart van de Aarde, de grote Moeder en de bron van Licht, de grote Vader.

De energie van deze Oermoeders en Oervaders stroomt door onze aderen en bevind zich in elke celkern van ons Wezen. De basis voor deze verbinding is Vrede, in én met ons Zelf.

De RegenboogVredesdans werd geactiveerd op 30 april 2018 ter voorbereiding op 2019, welke inmiddels afgelopen voorjaar met vuur en passie door een mooie groep mensen gedanst is! 

 

In deze tijd van Ascentie worden wij op vele manieren herinnert aan deze OerSprong en onze

OerSpronkelijkheid. Het Aquarius tijdperk helpt ons om ons opnieuw te verbinden met de goddelijke Vrouwelijke energie en brengt ons vanuit het denken weer in ons hart, om in een nieuwe creatie naar buiten te stromen.

Vanuit het Oer Weten was er altijd al de mogelijkheid om vanuit het aardse met het kosmische contact te leggen. Onze voorouders noemde dit de Bifrost, de regenboogbrug.

Op sommigen momenten in het jaar, zoals tijdens de zonnewende, wisten én voelden onze voorouders dat de sluiers heel dun waren tussen de verschillende werelden die verbonden waren met de Yggdrasil, de levensboom.

Dit Weten is er sinds het begin der tijden, het eerste smelten van het ijs, waarbij alles vanuit het grote donker,

de grote leegte in materie kwam, de tijd van de reuzen. 

 

Het bijzondere van de huidige tijd is dat alle 9 werelden op 1 spiraalvormige lijn komen in de nieuwe Axis Mundi. Dit is voor ons, in ons Aardse Zijn, maar ook voor alle elementalen, de natuurwezens, de onderaardsen en de sterrenwezens een grote transitie. Door vanuit de volheid van het hart te leven, én de vrede en harmonie vanuit ons hart te laten stromen, dragen diegene die bewust en ontwaakt Zijn hier krachtig aan bij.

De Regenboog Energie kenmerkt deze fase van ascentie, waardoor wij niet langer afhankelijk zijn van de Bifrost, de Regenboog Brug, maar is het mogelijk om IN onszelf de hogere dimensies te verbinden met het aardse Zijn. 

 

Tijdens de RegenboogVredesDans maken wij een nieuwe verbinding met alle Wezens om ons heen via klank en beweging. Zij zijn er altijd, in afstemming met ons, de aarde en de kosmos.

Maar ook zij kennen de fase van verscheuring en dualiteit, het niet geëerd zijn, niet gezien worden.

Stromen van Vrede vanuit ons hart maken het mogelijk hen te eren, erkennen en samen te Zijn. 

Vrede, in én met ons Zelf

De Dans werd geactiveerd op 30 april 2018 en voor de eerste keer gedanst op 30 april 2019.

In 2020 mochten we in dit bijzondere jaar dansen met Samhain 31 oktober tm 1 november.     

 

Oktober 2020 is de RegenboogVredesDans overgedragen aan Eve en Mark van Oerakel       

Zij zullen hun eigen nieuwe Regenboog Creatie hier met U delen

                               

Op onze Plaatjesboek-pagina kun je veel leuke en ontroerende  foto's zien van de afgelopen 3 jaar...!

 

Heb je vragen, stuur een mail naar Eve: Eve@oerakel.nl