De RegenboogVredesDans

 

Tijdens deze dans, waarvoor in een visioen de datum van 30 april 2019 in Nederland is doorgegeven,

maken wij op diepere wijze contact met de Oerdans van de Europese voorouders, die hun leven leefden

in volledig samen-Zijn met de elementen en de Wezens uit alle lagen op én in Moeder Aarde.

Het leven zoals zij het kenden had zijn beginsel in de Levensboom, de Yggdrasil, wat Oer Noors is.

Deze levensboom is als de Axis Mundi, de as van de wereld, en het begin van alle Creatie.

Het is de verbinding tussen het hart van de Aarde, de grote Moeder en de bron van Licht, de grote Vader.

De energie van deze Oermoeders en Oervaders stroomt door onze aderen en bevind zich in elke celkern van ons Wezen. De basis voor deze verbinding is Vrede, in én met ons Zelf.

De RegenboogVredesdans wordt geactiveerd op 30 april 2018 ter voorbereiding op volgend jaar, waarover je meer informatie kunt lezen in de agenda. 

 

In deze tijd van Ascentie worden wij op vele manieren herinnert aan deze OerSprong en onze

OerSpronkelijkheid. Het Aquarius tijdperk helpt ons om ons opnieuw te verbinden met de goddelijke Vrouwelijke energie en brengt ons vanuit het denken weer in ons hart, om in een nieuwe creatie naar buiten te stromen.

Vanuit het Oer Weten was er altijd al de mogelijkheid om vanuit het aardse met het kosmische contact te leggen. Onze voorouders noemde dit de Bifrost, de regenboogbrug.

Op sommigen momenten in het jaar, zoals tijdens de zonnewende, wisten én voelden onze voorouders dat de sluiers heel dun waren tussen de verschillende werelden die verbonden waren met de Yggdrasil, de levensboom.

Dit Weten is er sinds het begin der tijden, het eerste smelten van het ijs, waarbij alles vanuit het grote donker,

de grote leegte in materie kwam, de tijd van de reuzen. 

 

Het bijzondere van de huidige tijd is dat alle 9 werelden op 1 spiraalvormige lijn komen in de nieuwe Axis Mundi. Dit is voor ons, in ons Aardse Zijn, maar ook voor alle elementalen, de natuurwezens, de onderaardsen en de sterrenwezens een grote transitie. Door vanuit de volheid van het hart te leven, én de vrede en harmonie vanuit het hart te laten stromen, dragen diegene die bewust en ontwaakt Zijn hier krachtig aan bij. De Regenboog Energie kenmerkt deze fase van ascentie, waardoor wij niet langer afhankelijk zijn van de Bifrost, de Regenboog Brug, maar het mogelijk is om IN onszelf de hogere dimensies te verbinden met het aardse Zijn. 

 

In deze transformerende RegenboogVredesDans maken wij een nieuwe verbinding met alle Wezens om ons heen via klank en beweging. Zij zijn er altijd, in afstemming met ons, de aarde en de kosmos.

Maar ook zij kennen de fase van verscheuring en dualiteit, het niet geëerd zijn, niet gezien worden.

Stromen van Vrede vanuit ons hart maken het mogelijk hen te eren, erkennen en samen te Zijn.

Deze Vrede, in én met ons Zelf, activeren wij op 30 april 2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij hebben inmiddels al reacties uit 7 landen ontvangen voor de RegenboogVredesDans!

Kinderen en ouderen, mannen en vrouwen, voelen al deze Heerlijke energie in de Cirkel

van vrijheid en gelijkwaardigheid!

11-11-11