RegenboogActivatie met CDrom en Lemurisch Kristal

€ 111,00

RegenboogActivatie met CDrom en Lemurisch Kristal

€ 111,00

Op 21 december 2017 heb ik deze regenboogactivatie ontvangen, waardoor in jouZelf de 3D energie wordt verbonden met de 5Denergie, op een andere manier dan zoals dat nu voor de meesten van ons is. Velen kennen de Regenboogbrug, Bifrost, als belangrijke connectie tussen de aardse wereld en de fijnstoffelijke wereld. Door middel van deze activatie in onszelf, is het mogelijk, om bewegen tussen deze 2 frequentie lagen, vloeiender te laten verlopen. Hierdoor kun je wat zich voor jou in 5D bevind aan intenties en creatiecodes, makkelijker inbrengen in het aardse 3D, m.a.w. jouw intenties in de vorm zetten.
Ieder van ons draagt zijn/haar eigen, unieke codes en voor de creatie van de Nieuwe Aarde vanuit het Eenheidsbewustzijnsveld is het belangrijk dat ieder van ons deze codes inbrengt in eigen manifestatiekracht, zich verbonden wetend in het Net van Licht dat rond en door deze aarde en kosmos beweegt.
Ik spreek afgestemd op jouw energie deze activatie van het regenboogportaal in en stuur deze via email naar jou toe. Je kunt deze op een voor jou gepast moment beluisteren en ervaren. De activatie duurt ca 20 minuten. Ik stuur ook een audio mee waar voorbereiding op staat van enkele minuten. De activatie op CD-rom wordt opgestuurd met daarbij een Lemurisch Regenboogkristal die in de energie van de activatie is ontstaan.