De BinnenCirkel 2020 bestaat uit mooie mensen, die rondom het jaar, de bedding voor deze dansceremonie hoeden en Al het Leven dat daarmee verbonden is. Ieder van hen, werkt vanuit zijn of haar unieke gaven. Asha als Chieftain, Do en Roberto als Elders, nodigen in het bijzonder onze jonge Dansers uit. Wij eren hen, waarvoor wij dansen en danken voor de Overvloed die wij in dit Samen-Zijn ervaren.

Dit waren de magisch mooie mensen in de Binnencirkel 2019: Iedereen Heel erg bedankt!

Asha: Visionair & Vredehoedster van Visie en Dans, Chieftain van de dans

"Deze dans is meer dan 1 moment in de tijd. Het is al in het Nu. Ik heb deze dans ontvangen voor mijn diepe connectie met de onzichtbare wezens, onze Indo-Europese voorouders van Licht, natuurwezens, sterrenwezens, elementalen. Allen die altijd met ons Zijn en leven op deze aarde en ons willen ondersteunen in de Ascentie van de Grote Moeder, opdat wij daadwerkelijk vanuit de nieuwe energie in Eenheid met elkaar gaan Zijn. Ik ben zeer Dankbaar dat velen met mij, dit voelen en vanuit hun aarding krachtig gaan neerzetten in deze aardse vorm."

Do: Vredehoeder van de Wijsheid, Elder, Grootvader van de Dans

"Alle kleuren zijn vertegenwoordigd in mij: Rood geeft Leven, Oranje geeft Geneeskracht, Geel geeft Zonnekracht, Groen staat voor de Natuur, Turkoois geeft Magie, Blauw is Begrip, en Violet is Karakter."

Yvonne: Vredehoedster van de DansersKookpot, Elder, Grootmoeder van de dans

Hilde: Medicijnvrouw, Elder

Roberto: Elder of the Rainbow feathers and  the Calling of the Drum

Joyce: Vredehoedster van de MoederHartDrum, Medicijn vrouw en Chieftain Muziek
"Soms gaat je leven op zijn kop staan om zo tot de ontdekking te komen, dat je veel meer bent en kan dan je ooit had gedacht. De zachte kracht, vreugde en vrede tot uitdrukking brengen en dit uitdragen, mensen ondersteunen in tijden van innerlijke chaos, is wat ik hier te doen heb. Met heel mijn wezen volg ik, met steeds meer bewustzijn, het pad dat Nu voor mij ligt, al weet ik niet hoe het eruit zal zien. In liefdevolle vriendelijkheid, vanuit TenagaLembut, de Zachte Kracht"

Betten: Beschermvrouwe van de Dans, haar Yarnpainting Art is pure regenboog energie, brengt alle kleuren en inheemse mensen samen, in onmetelijke Liefde en overstijgende Wijsheid

David: Vredehoeder VuurElement, Chieftain bouw natuurtempel, Chieftain Elementenhoeders

Vincent: Vredehoeder van de Magie, Chieftain Bouw, Vredehoeder Sfeerbeheer

"De regenboog is voor mij de weg naar het huis van de Goden.                                                                                             Daar is alles liefdevol en fijn, het is super om met de Regenboog te zijn."

Katrien: Vredehoedster van het YOPP, Kindervredesfeest

Bea: Vredehoedster van het magische oog, foto's

Irene: Vredehoedster van de Dansritmes

Agnes: Vredehoedster van het WaterElement

Sandra: Vredehoedster van het AardeElement

Ruud: Vredehoeder en Chieftain Sfeerbeheer

Antonius: Vredeshoeder van de Dans, Chieftain Hemelvuur 

Fiona: Vredehoedster van de Kinderzegen

Danny & Heléne: Vredehoeders van de Wolf, Guardians van de dans.                                                                                  Zij brengen de energie in van Eenheid vanuit het Hart.

Ellen: Vredehoedster van de Vreugde "...because it is all about Love, Love Love...!"

Martine: Vredehoedster van de Muziek "Wij zijn gemaakt van het puurste Licht. Het Licht dat we ervaren als Liefde. Alle levende wezens op deze planeet zijn bedoeld om te stralen als Regenbogen!" "We are made of the purest Light. The Light we experience as Love. All living beings on this Planet are meant to shine like Rainbows!"

Kim: Pippin Foods, maandag t/m dinsdagavond: Chieftain van de Kookpot

Foekje: Foekjes Ekofood, dinsdagavond t/m woensdag: Chieftain van de Kookpot

In memoriam Betten

Na een lang ziekbed is op 28 augustus Betten Rouppe van der Voort aan de aarde toevertrouwd. Ik heb dit samen met Jos Kesters mogen begeleiden. Onze Elder Roberto Lopez was hierbij ook aanwezig en gaf haar de verentooi die hij heeft gemaakt, welke ik met haar in de aarde mocht meegeven op de Natuurbegraafplaats in Alphen. Het was een prachtige dienst, waardoor ieder van ons zich gesterkt voelde.     

Zij was onze beschermvrouwe van de Regenboogdans 2019 en vanaf de start verbonden met deze dans. Vanaf de andere zijde van de regenboog zal zij nu onze beschermvrouwe zijn.
Wij zullen deze krachtige en dierbare Vrouwe missen, en in Liefde Her-Inneren. 

Asha