RainbowPeaceDance

Ontvangen in een visioen, is het onze intentie om de Regenboogenergie te activeren

ten behoeve van Vrede in het EenheidsBewustzijnsveld

voor Alle Wezens in Alle werelden 

vanuit verbinding met onze Europese Oervaders en Oermoeders 

in de vorm van dans, rituelen en ceremonies.

 De regenboog energie maakt het jou mogelijk om vanuit het Universeel bewustzijn te leven

in vrede met alle wezens verbonden met de Aarde.

Omarm Jouw Sprankeling van Vrede. 

 

Received in Vision, is it our intention to activate the Rainbow energy

for Peace in the field of United Consiousness

to benefit All Beings in All worlds

in connection with our European Ancient Fathers and Ancient Mothers

by dance, rituals and ceremonies.

The Rainbow energy makes it possible for you to live in United Consciousness

in Peace with All Beings connected to the Earth.

Embrace Your Sparkle of Peace.

 

In einer Vision empfangen, ist es unsere Absicht die Regenbogen-Energie zu aktivieren

im Namen des Friedens im Bereich der Einheitsbewusstsein

für alle Wesen in allen Welten

aus der Verbindung mit unseren Europäischen Vorfahren 

in Form von Tanz, Ritualen und Zeremonien.

  Die Regenbogen Energie ermöglicht es dir vom universellen Bewusstsein zu leben

in Frieden mit allen Wesen, die mit diesem Erde verbunden sind.

Umfassen Sie Ihren Funken des Friedens.

 

 Create a Rainbow Energy Sparkle!

 https://bunq.me/rainbowpeacedance

Every donation supports our young Ones!

 

Deze dag wordt de blauwdruk gelegd voor de Natuurtempel door een geomantiek van de Levensbloem op en in de aarde te maken. Eve en Mark van Oerakel nemen ons hierin mee, maar ieder die er is heeft een actief aandeel. 

De mensen van de binnencirkel van de RegenboogVredesDans zijn aanwezig om deze basis van de Natuurtempel die 27 en 28 april gebouwd gaat worden in de energie te brengen.

10.30: Aankomst met koffie/thee; mogelijkheid om te registreren voor de RegenboogVredesDans 10.30-11.00: Alles klaarmaken voor Flower of Life 11.00: Cirkel openen 11.00-14.00: workshop Flower of Life: Eve en Mark, Oerakel. 13.00: Lunch: Soep en brood 14.00: Drumcirkel 14.30:Cirkel sluiten, thee met lekkers 15.00: Besloten Ceremonie, alleen voor genodigden